Zdrowo Jem z Fundacją Tesco

Historia Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Helenów" rozpoczęła się w 1922 roku, kiedy to dr Bronisława Skłodowska-Dłuska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali „Robotniczemu Wydziałowi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim” położoną w Warszawie - Aninie działkę z budynkami. Zgodnie z wolą fundatorów miała tu powstać placówka opiekuńcza dla dzieci „Helenów”. Przez lata zakres i sposób działalności „Helenowa” ewoluował – odpowiadając na lokalne potrzeby dzieci. Dziś jest to wielofunkcyjne centrum, prowadzące szereg placówek wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Od stycznia 2017 roku 153 dzieci z warszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” rozpoczęło udział w programie zdrowego odżywiania dzieci z niepełnosprawnością "Zdrowo jem z Fundacją Tesco". Program ten został stworzony dla podopiecznych  „Helenowa”  tak, aby odpowiadał na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami. 

Nauka zasad zdrowego trybu życia jest niezwykle ważnym aspektem w wychowaniu każdego dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami temat ten jest jeszcze ważniejszy, ale i trudniejszy.

Wyjątkowy program, opracowany przez specjalistów związanych z Centrum TPD Helenów, zakładał przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji, które miały na celu wyposażenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niezbędną wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Z programu skorzystały dzieci z niepełnosprawnością motoryczna i sprzężoną (motoryczna i intelektualna).

Fundacja Tesco przez 3 lata współpracowała z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów", przeznaczając zebrane środki z 1% na dożywianie jego podopiecznych. Program "Zdrowo jem z Fundacją Tesco" został przygotowany tak, by odpowiadał na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami. 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018