Nagrody Fundacji

W 2014 roku Fundacja Tesco Dzieciom została wyróżniona, nadawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka”. Jest ono nadawane osobom i organizacjom, które podejmują systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka oraz są znane  ze swej działalności społecznej na rzecz dzieci znana w środowisku.
- Fundacja Tesco Dzieciom jest dla nas Partnerem, który swoimi działaniami wpisuje się w misję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jaką jest pomoc najmłodszym. Wręczana dziś Odznaka jest naszym dowodem uznania za Państwa wrażliwość, zaangażowanie i serce wkładane w budowanie lepszej przyszłości dzieci - powiedział  Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego TPD. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie rozkwitać i kolejne dzieci otrzymają wsparcie. 


W 2015 roku Fundacja Tesco Dzieciom została laureatem piętnastej, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł„Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Fundację wyróżniono za działania na rzecz dzieci w obszarach edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
- To dla nas naprawdę duże wyróżnienie – dziękowała Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji.  Nagroda jest  bardzo cenna dla naszej Fundacji, bo to kolejny dowód na to, że to co robimy i jak działamy jest ważne również dla innych. Dlatego chcemy jeszcze lepiej i więcej pomagać dzieciom, które tego potrzebują.

 

W 2015 roku Fundacja Tesco Dzieciom została wyróżniona medalem „50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nagroda została ustanowiona z okazji 50. rocznicy powstania szpitala i wręczono ją  najważniejszym partnerom instytucji w uznaniu ich wkładu w rozwój placówki i pomoc małym pacjentom. 
- Dzięki zaangażowaniu Fundacji Tesco Dzieciom i przekazanych przez nią środkach w wysokości ponad 400 tysięcy złotych przeprowadziliśmy remonty pomieszczeń i świetlic oraz zakupiliśmy sprzęt medyczny na oddziałach Onkologii i Hematologii,  Neurologii Dziecięcej, Fizjoterapii oraz na Oddziale Ratunkowym – podsumował doc. Maciej Kowalczyk, dyrektor Szpitala. Dziękujemy za tę pomoc.  
 
 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018