Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci.

Praca Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu ludzi, którym zależy na poprawie warunków życia polskich dzieci – członków, działaczy, pracowników i wolontariuszy. Ich praca w środowiskach lokalnych i wrażliwość na potrzeby najmłodszych sprawiają, że organizacja niezależnie od czasów, w których działała, zawsze odpowiadała na najpilniejsze potrzeby dzieci.

Hasło Towarzystwa „Wszystkie dzieci są nasze” już na trwałe zagościło w społecznej świadomości. Korzystają na tym dzieci, bowiem tym jakże prostym sloganem od lat buduje się pozytywne postawy społeczne oraz zachęca szerokie rzesze naszego społeczeństwa do partycypacji w budowaniu lepszych szans dla kolejnych pokoleń.

Obecnie Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin a w ramach swojej działalności zajmuje się:

Więcej informacji: www.tpd.org.pl

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018