1

Wspólne, ważne sprawy...

Współpraca Fundacji Tesco z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci trwa juz ponad sześć lat. Razem  działamy na rzecz poprawy warunków życia dzieci i młodzieży z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Nasi wychowankowie korzystają z programu dożywiania „Zdrowo jeść”. Fundacja Tesco funduje pełnowartościowy posiłek dla dzieci, ale także dba o edukację dzieci w tematyce zdrowego stylu życia.
Każdego roku wolontariusze Fundacji odwiedzają placówki TPD okazji Mikołajek, przekazując podarunki naszym podopiecznym. 
Nasze placówki korzystają z programu grantowego "Decydujesz, pomagamy" - dzięki czemu realizują wiele cennych projektów społecznych.
Dzieci z niepełnosprawnościami z placówki TPD "Helenów" razem z Fundacją Tesco świętują co roku Dzień Dziecka, a na co dzień zdrowo się odżywiają i uczą samodzielności w kuchni w ramach programu "Zdrowo jem z Fundacją Tesco". 

Jolanta Szklarska
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018