O programie

Od stycznia 2017 roku 153 dzieci z warszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” rozpoczęło udział w programie zdrowego odżywiania dzieci z niepełnosprawnością "Zdrowo jem z Fundacją Tesco". Program ten został stworzony dla podopiecznych  „Helenowa”  tak, aby odpowiadał na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami. 

Nauka zasad zdrowego trybu życia jest niezwykle ważnym aspektem w wychowaniu każdego dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami temat ten jest jeszcze ważniejszy, ale i trudniejszy.

Wyjątkowy program, opracowany przez specjalistów związanych z Centrum TPD Helenów, zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji, które mają na celu wyposażenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niezbędną wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Z programu skorzystają dzieci z niepełnosprawnością motoryczna i sprzężoną (motoryczna i intelektualna).

Robimy wszystko, aby nasi podopieczni byli jak najlepiej przygotowani do dorosłego życia, pomimo swoich ograniczeń i niepełnosprawności, mówi Zbigniew Drzewiecki, dyrektor  Centrum TPD „Helenów”. Możliwość realizacji programu z Fundacją Tesco to świetna okazja, aby kompleksowo zająć się tematami związanymi z prowadzeniem nie tylko zdrowego, ale również samodzielnego życia. Dieta może także służyć terapii, dla dzieci  z nadpobudliwością psychoruchową opracujemy specjalną dietę eliminującą gluten i cukier ponieważ są to produkty wzmagające  nadpobudliwość. Pod okiem dietetyka wciąż obserwujemy jakie efekty przynosi dieta. 

- W Fundacji Tesco zakładamy, że dobro dzieci jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego realizujemy różnorodne projekty, w odpowiedzi na realne potrzeby społeczne dzieciaków, mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Zarządu Fundacji. Z radością czekamy na efekty realizacji programu przez dzieci z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu podopieczni Centrum TPD zdobędą  wiedzę i umiejętności, z których korzystać będą już zawsze.

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018