O programie

Program „Domy Szczęśliwego Dzieciństwa” jest realizowany przez Fundację Tesco i Fundację Happy Kids od 2012 roku. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz dzieci osieroconych poprzez realizację projektów pomagających w bieżącym funkcjonowaniu domów dziecka, powstawaniu nowych placówek oraz promocji idei rodzinnej pieczy zastępczej.

Realizacja tego programu przez Fundację Tesco ma swoje korzenie w prowadzonej  w latach 2008-2012 przez Tesco Polska akcji „Tesco Dzieciom”. Projekt ten polegał na strategicznej współpracy Tesco Polska z Fundacją Happy Kids w obszarach związanych z promocją i wspieraniem idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

Fundacja Tesco od samego początku swojej działalności kontynuuje wsparcie dla Fundacji Happy Kids. Obie organizacje podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym, w ramach którego zadeklarowano współpracę w obszarze wspierania działań domów dziecka prowadzonych z ramienia Fundacji Happy Kids oraz działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci osieroconych.

Od 2013 roku do chwili obecnej Fundacja Tesco współfinansowała powstanie 8 nowych Domów Rodzinnych Fundacji Happy Kids. Domy położone w: Ozorkowie, Zgierzu, Czarnocinie, Sokolnikach, Sulejowie i Wałbrzychu, za sprawą dofinansowań przekazanym przez Fundację Tesco,  zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w taki sposób, aby spełniały wszystkie normy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i aby mogły w nich zamieszkać dzieciaki (blisko 100 wychowanków). 

Ponadto Fundacja Tesco jest organizatorem konkursów dla podopiecznych placówek, finansuje wypoczynek letni dzieci oraz akcję Happy Bus.

Pomogliśmy w powstaniu i wspieramy działanie

12

Rodzinnych Domów Fundacji Happy Kids

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018