Ogniska i świetlice TPD

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi 286 środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic, w których przebywa ponad 10 tysięcy dzieci ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Znaczący odsetek podopiecznych tych placówek wywodzi się z rodzin o niskim statusie materialnym, borykających się z problemami bezrobocia, nałogów oraz niewydolności opiekuńczej i wychowawczej.

Ogniska i Świetlice TPD to instytucje działające w środowiskach lokalnych i wspierające rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Zadaniem  placówek jest współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży, będących pod ich opieką. Placówki zapewniają opiekę dzieciom w czasie „po szkole” - pomagają w  pokonywaniu trudności szkolnych (pomoc w nauce, dodatkowe zajęcia edukacyjne), dbają o dożywianie, organizują czas wolny (zajęcia dodatkowe, związane z rozwojem pasji i zainteresowań, wycieczki), prowadzą zajęcia psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne.

Podstawowe zadania, jakie wypełniają Ogniska i Świetlice TPD to:

 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018