Fundacja Tesco

 

Fundacja Tesco powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku. Jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest realizacja i wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

W ciągu swojej działalności Fundacja wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia.

Jest Organizacja  Pożytku Publicznego oraz członkiem zwykłym Forum Darczyńców w Polsce.

Za swoją działalność  została wyróżniona odznaką ”Przyjaciel Dziecka”, tytułem „Filantrop Krakowa A.D. 2014” oraz medalem „50 Lat dla Zdrowia Dzieci”.