Biegi Charytatywne Fundacji Tesco

Fundacja Tesco od lat współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie i każdego roku przekazuje szpitalowi dochód z biegów charytatywnych.

Łącznie, w ciągu ostatnich 6 lat Fundacja przekazaliśmy ponad 800 tys. złotych, które zostały przeznaczone na poprawę warunków leczenia małych pacjentów. Dzięki tym środkom:

  • przeprowadziliśmy remont świetlic oraz zakupiliśmy doposażenie i sprzęt medyczny dla  Kliniki Onkologii i Hematologii oraz Kliniki Neurologii,
  • gruntownie wyremontowaliśmy i doposażyliśmy w sprzęt rehabilitacyjny salę gimnastyczną Zakładu Fizjoterapii,
  • zakupiliśmy sprzęt medyczny i ratunkowy dla Oddziału Oparzeń i Neurochirurgii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
  • odnowiliśmy i wyposażyliśmy dziecięce kąciki zabawy oraz pokój dla mamy z dzieckiem przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
  • kupiliśmy Prodrobota, nowoczesnego robota do rehabilitacji pacjentów Szpitala;
  • kupiliśmy karetkę neonatologiczną „N”, który ratuje noworodki w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 

Największym sukcesem wszystkich uczestników, darczyńców i wolontariuszy naszych biegów jest to, że dzięki nim mali pacjenci szpitala leczą się w przyjaznych warunkach i korzystają z nowoczesnej aparatury medycznej. Pamiętajmy, że każdy, kto dołącza do Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco, to bohater z wielkim sercem i wielką mocą ratowania życia i zdrowia dzieci.

Przemko Kwinta

Najważniejsze jest, aby dzięki naszym biegom zwiększać możliwości ratowania zdrowia i życia małych pacjentów. Do tej pory Fundacja Tesco przekazała ponad 800 tys. zł na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco.  Dzięki zaangażowaniu blisko 10 tys. Osób w sześciu edycjach biegu, pomogliśmy kilku klinikom, zakładom i oddziałom szpitalnym, remontując pomieszczenia oraz przekazując sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zapraszamy do udziału w naszym siódmym już biegu!