O programie

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść” Fundacja Tesco realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Program odpowiada na jeden z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem  młodych ludzi – jak podaje GUS „W Polsce ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są szczególnie ludzie młodzi, w tym dzieci. "W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym - w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu co czwarta osoba". (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. - opracowanie sygnalne na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2014).

Od 2014 roku program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego, które nasza Fundacja zawiązała z jedną z najstarszych organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce - Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

W ramach realizacji programu dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.

Ponadto do udziału w programie angażowane są również rodziny dzieci oraz społeczności lokalne - z myślą o nich każda placówka cztery razy w roku organizuje warsztatowe spotkania rodzinne  zaś dwa razy w roku loklalne pikniki i festyny. Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież mają szansę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, wyniesionymi z uczestnictwa w programie, z innymi. 

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco.

Na realizację ośmiu już edycji programu nasza Fundacja przekazała 2 779 370,88 złotych - każdego roku wsparciem obejmujemy blisko 1000 dzieci ze średnio 30 placówek wsparcia dziennego

 

Przekazaliśmy

1150235posiłków!

 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018