O nas

Fundacja Tesco (do czerwca 2017 roku działająca pod nazwą "Fundacja Tesco Dzieciom") powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.

Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

W ciągu swojej działalności Fundacja wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia. Partnerem strategicznym Fundacji od 2014 roku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - jedna z najstarszych organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce.

Od 2014 roku organizacja posiada status "Organizacji Pożytku Publicznego".

Od 2017 roku jest członkiem zwykłym Forum Darczyńców w Polsce. 

Za swoją działalność  została wyróżniona odznaką ”Przyjaciel Dziecka”, tytułem „Filantrop Krakowa A.D. 2014” oraz medalem „50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018