Jak działamy

Fundacja realizuje swoje działania w oparciu o prowadzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w trzech obszarach programowych: edukacji, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Do realizacji swoich zamierzeń staramy się angażować wielu partnerów, widząc w tym możliwość skuteczniejszego działania oraz wspólnego budowania pozytywnych zmian w obszarach społecznej odpowiedzialności.

Prowadzimy dwa rodzaje programów: Zewnętrzne – skierowane do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz wewnętrzne – skierowane do pracowników Tesco Polska i ich rodzin. Nasze kluczowe programy zewnętrzne realizujemy z takimi partnerami społecznymi, jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Strategicznym partnerem programów wewnętrznych Fundacji jest Tesco Polska.

Programy zewnętrzne

Programy wewnętrzne

Na pomoc dzieciom, młodzieży i lokalnym społecznościom przekazaliśmy ponad

14500000złotych!

 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018