1

Zostaliśmy docenieni!

W 2014 roku Fundacja Tesco  została wyróżniona, nadawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka”. Jest ono nadawane osobom i organizacjom, które podejmują systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka oraz są znane  ze swej działalności społecznej na rzecz dzieci znana w środowisku. 

W 2015 roku Fundacja Tesco została laureatem piętnastej, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł„Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Fundację wyróżniono za działania na rzecz dzieci w obszarach edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

W 2015 roku Fundacja Tesco została wyróżniona medalem „50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nagroda została ustanowiona z okazji 50. rocznicy powstania szpitala i wręczono ją  najważniejszym partnerom instytucji w uznaniu ich wkładu w rozwój placówki i pomoc małym pacjentom. 

 

 

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018