Anioły Tesco

„Anioły Tesco” to wewnętrzny projekt charytatywny Działu Personalnego Tesco Polska we wspołpracy z Fundacją Tesco. Pomagamy pracownikom Tesco Polska znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym wsparcia finansowego. Program opiera się na wzajemnej pomocy koleżeńskiej, dzięki czemu to pracownicy mogą wspierać swoje koleżanki i kolegów w przejściu przez problemy finansowe, zdrowotne czy społeczne. 

Pomoc polega na pozyskaniu środków finansowych w formie zbiórki pieniędzy, a także na wkładzie pracowników, którzy zdecydują się dobrowolnie przekazywać środki finansowe raz w miesiącu, zgodnie z ich możliwościami. Każda wpłacona złotówka zostanie podwojona przez Tesco.

Więcej informacji: https://mojetesco.pl/anioly-tesco/

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018