Kategorie

Kategorie

Stypendia edukacyjne „Mądry start” dla dzieci pracowników Tesco Polska

13 Sierpnia, 2014

 

Już po raz drugi zachęcamy do zgłaszania kandydatów do programu stypendialnego. Na aplikacje czekamy do 10 września 2014 roku.

W ramach pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2013/2014 Fundacja przekazała na pomoc dla dzieci pracowników ponad 170 000 złotych. W tym roku zwiększamy pulę, a co za tym idzie również szansę stypendystów na otrzymanie wsparcia.

Program został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, którzy:

  • w nowym roku szkolnym będą uczniami 5 i 6 klasy szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
  • osiągają dobre wyniki w nauce (minimalna średnia ocen 4.5 na świadectwie szkolnym w roku szkolnym 2013/2014),
  • potrzebują szczególnego wsparcia, ze względu na sytuację materialną rodzin, w których się wychowują (maksymalny dochód brutto na osobę w rodzinie – 1000 złotych).

Rolą Pracownika, którego dziecko spełnia powyższe wymagania i jest chętne do otrzymania stypendium będzie przesłanie do naszej Fundacji w terminie do 10 września b.r. wniosku o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami. Wszystkie wnioski zostaną ocenione, zgodnie z przyjętymi w regulaminie zasadami.

Planowany fundusz stypendialny wynosić będzie 300 000 złotych. Mamy nadzieję, że dzięki niemu udzielimy do 200 stypendiów, każde na kwotę 1500 złotych. Stypendia zostaną przyznane tym uczniom, którzy uzyskają najlepsze wyniki punktowe.Informacje o przyznanych dofinansowaniach opublikowane zostaną do 30 września 2014 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu, w którym znajdziecie informacje o programie oraz sposobie aplikacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@fundacjatesco.pl lub telefonicznie (+48) 12 2552 200.

Wnioski prosimy przesyłać na adres:


Fundacja Tesco Dzieciom
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Z dopiskiem na kopercie: Stypendium „Mądry start”

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

m.: +48 506 001 649
e.: kontakt@fundacjatesco.pl

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018