Zbiórki publiczne

19.09.2016

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 2015/3224/OR z 27 sierpnia 2015 roku.

 

Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 6 marca 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku, na podstawie decyzji numer 2015/3224/OR , wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 27 sierpnia 2015 roku, uzyskała kwotę 623 863,29 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy zł 29/00).

Fundacja w niniejszym ogłoszeniu przedstawia sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki.

Środki finansowe pochodzące z akcji zbiórki do skarbon stacjonarnych zostaną w całości wydatkowane na terenie Polski z przeznaczaniem na zakup żywności, sprzętu kuchennego i środków czystości dla podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, w ramach Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci "Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę". 

Cel zbiórki pozostaje zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Szczegóły rozliczenia znajdziecie Państwo na stronie MAiC: www.zbiorki.gov.pl

Wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym, BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

18.12.2015

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 135/2014 z 6 marca 2014 roku

Rozliczenie zbiórki publicznej nr 135/2014

Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 6 marca 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku, na podstawie decyzji numer 135/2014, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 marca 2014 roku, uzyskała kwotę 73 637, 26 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 26/00).

Fundacja w niniejszym ogłoszeniu przedstawia całościowe rozliczenie zbiórki publicznej.

Środki finansowe, pochodzące z akcji zbiórki do skarbon stacjonarnych oraz dobrowolnych wpłat na wskazane konto bankowe, zostały w całości wydatkowane na terenie Polski z przeznaczaniem na  pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szpitalom, poprzez pokrycie kosztów remontu i wyposażenia, jak również na pomoc podopiecznym poprzez pokrycie kosztów wypoczynku, udziału w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach kulturalnych, zakupu odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i podręczników.

W związku z realizacją projektu Fundacja nie poniosła żadnych kosztów.

Cel zbiórki jest zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły rozliczenia znajdziecie Państwo na stronie MAiC: www.zbiorki.gov.pl


Wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym BARDZO DZIĘKUJEMY.

 

 

29.09.2015

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 2014/317/OR z 21.08.2014 roku


Rozliczenie zbiórki publicznej nr 2014/317/OR

Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na podstawie decyzji numer 2014/317/OR, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 21.08.2014, uzyskała kwotę 426 289,03 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzy grosze). 

Fundacja w niniejszym ogłoszeniu przedstawia częściowe rozliczenie zbiórki publicznej. 

Środki finansowe pochodzące z akcji zbiórki do skarbon stacjonarnych zostały w całości wydatkowane na terenie Polski z przeznaczaniem na zakup żywności, sprzętu kuchennego i środków czystości dla podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, w ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci "Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę". 

Cel zbiórki pozostaje zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Szczegóły rozliczenia znajdziecie Państwo na stronie MAiC: www.zbiorki.gov.pl

Wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym, BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

 

20.02.2015

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 135/2014 z 6 marca 2014 roku


Rozliczenie zbiórki publicznej nr 135/2014

Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 6 marca 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku, na podstawie decyzji numer 135/2014, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 marca 2014 roku, uzyskała kwotę 73 637, 26 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 26/00).

Fundacja w niniejszym ogłoszeniu przedstawia częściowe rozliczenie zbiórki publicznej.

Środki finansowe, pochodzące z akcji zbiórki do skarbon stacjonarnych oraz dobrowolnych wpłat na wskazane konto bankowe, zostaną w całości wydatkowane na terenie Polski z przeznaczaniem na pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szpitalom, poprzez pokrycie kosztów remontu i wyposażenia, jak również na pomoc podopiecznym poprzez pokrycie kosztów wypoczynku, udziału w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach kulturalnych, zakupu odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i podręczników.
Na dzień 20.02.2015 roku Fundacja spożytkowała cześć zebranych środków tj. kwotę w wysokości 45 773,76 złotych. Fundacja przedstawi ostateczne rozliczenie wykorzystanych środków do 30 grudnia 2015 roku.
W związku z realizacją projektu Fundacja nie poniosła żadnych kosztów.
Cel zbiórki jest zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Szczegóły rozliczenia znajdziecie Państwo w załączniku › 

Wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym, BARDZO DZIĘKUJEMY

 

 

30.09.2014

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 285/2013 z 7 sierpnia 2013 roku


Fundacja, w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci "Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę", dofinansowała ponad 180 tysięcy posiłków. Środki finansowe pochodzące z akcji zbiórki do skarbon stacjonarnych zostały w całości przeznaczone na zakup żywności, sprzętu kuchennego i środków czystości dla podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
Cel zbiórki jest zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym, BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

 

31.10.2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr OC-01.5311.41.2013 z 18 sierpnia 2013 roku


52 679, 27 złotych poprawią warunki leczenia małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Środki zebrane w ramach prowadzonej zbiórki publicznej przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc małym Pacjentom Szpitala!

 

 

30.09.2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 71/2012 z 30 października 2012 roku


Ponad 100 tysięcy posiłków dla potrzebujących dzieciaków - oto wynik programu dożywiania, prowadzonego przez naszą Fundację w kilkudziesięciu placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju.Program ten finansowany był ze środków zbiórki publicznej, prowadzonej przez naszą Fundację.

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy nieść pomoc potrzebującym dzieciakom i prosimy o dalsze wsparcie!

Nasz fundator

Jesteśmy

Należymy do

Polecamy

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

t.: +48 (12) 255 22 00
e.:

KRS: 0000418218
NIP: 676 245-51-79, Regon: 122549869

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie SA:
91 1030 1508 0000 0008 1636 7018